eLearning - Introducere in Python (cu exemplu)

Continut Nou in Sectiunea de Programare - Introducere in Limbajul Python cu un exemplu care extrage titlul unei pagini web

Introducere in Limbajul Python - Continut eLearning oferit de Invat.eu
Introducere in Limbajul Python - Continut eLearning

Acest articol mentioneaza ultima resursa eLearning publicata in sectiunea de programare: Introducere in Python. Pagina mentionata explica particularitatile acestui popular limbaj de programare si un exemplu care se conecteaza la o pagina Web si extrage titlul.

In sectiunea urmatoare este afisata o parte din codul sursa scris in limbajul Python care analizeaza pagina index a Invat.eu si afiseaza titlul paginii in consola.

import requests
from bs4 import BeautifulSoup

url = 'https://www.invat.eu/'
response = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
title = soup.title.string

print(title) 

In exemplul de mai sus, este utilizata libraria requests pentru a efectua o cerere GET la adresa URL Invat.eu.

Dupa accesarea continutului paginii, este folosita libraria Beautiful Soup pentru a analiza codul HTML al paginii și pentru a găsi elementul de titlu.

Metoda title.string returnează textul titlului paginii.


Multumim de lectura! Pentru mai multe resurse puteti accesa: